Author's posts

rok 2015 – Wytyczne dla Chorągwianych i Hufcowych Komisji Rewizyjnych

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014  Wytyczne dla Chorągwianych i Hufcowych Komisji Rewizyjnych

Kontynuuj czytanie »

Skład CKR ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zjeździe ZHP w dniu 9 grudnia 2017 r.:

Kontynuuj czytanie »

rok 2015 – Plan posiedzeń plenarnych CKR ZHP

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014   Plan posiedzeń plenarnych CKR na 2015 r.

Kontynuuj czytanie »

rok 2015 – Plan kontroli CKR ZHP

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014   Plan kontroli CKR ZHP na 2015 r.

Kontynuuj czytanie »

rok 2015 – Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014  Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Kontynuuj czytanie »

KRCh: kontakt, członkowie, wykaz wydanych legitymacji.

Kontynuuj czytanie »

Uchwały CKR ZHP 2015

Uchwały CKR ZHP przyjęte w roku 2015

Kontynuuj czytanie »

Uchwały CKR ZHP 2014

Uchwały CKR ZHP przyjęte w roku 2014

Kontynuuj czytanie »

Uchwały CKR ZHP 2013

Uchwały CKR ZHP przyjęte w roku 2013

Kontynuuj czytanie »

Uchwały CKR ZHP 2012

Uchwały CKR ZHP przyjęte w roku 2013

Kontynuuj czytanie »