Category: Członkowie

Skład CKR ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zjeździe ZHP w dniu 9 grudnia 2017 r.:

Kontynuuj czytanie

KRCh: kontakt, członkowie, wykaz wydanych legitymacji.