Category: Członkowie

Skład CKR ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zjeździe ZHP w dniu 7 grudnia 2013 r.:

Kontynuuj czytanie »

Zespoły stałe CKR ZHP

Skład zespołów stałych CKR ZHP

Kontynuuj czytanie »

CKR – KRCh: „Rejony”

Aby ułatwić współpracę CKR ZHP z KRCh, do każdej komisji przydzielono „opiekuna”  

Kontynuuj czytanie »

KRCh: kontakt, członkowie, wykaz wydanych legitymacji.

Kontynuuj czytanie »