Filmowa ankieta na temat działania komisji rewizyjnych.

Ankieta na temat komisji rewizyjnych – materiał wykorzystany podczas szkolenia 13-15.03.2015 r.
Ogromne podziękowania dla I Kutnowskiego Szczepu „Innominata” za przygotowanie materiałów. 🙂

Czym jest komisja rewizyjna

Czy miałeś kiedykolwiek kontakt z komisją rewizyjną

Co komisja rewizyjna mogłaby skontrolować w twoim środowisku