rok 2015 – Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014

 Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Lp. Jednostka Termin
1. GK ZHP 12.06.2015
2. SZAiL 31.05.2015
3. OSW „Perkoz” 31.05.2015
4. Muzeum Harcerstwa 31.05.2015
5. ZHP (GK + jednostki podległe) 12.06.2015
6. Opracowanie opinii zbiorczej o sprawozdaniach finansowych chorągwi 30.09.2015
7. Analiza stanu finansowego fundacji i spółek 12.06.2015
8. Posiedzenie plenarne CKR przyjmujące stanowisko CKR ZHP w sprawie sytuacji finansowo-gospodarczej ZHP i GK ZHP w 2014 r.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. 12-14.06.2015