rok 2015 – Plan kontroli CKR ZHP

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014

 

Plan kontroli CKR ZHP na 2015 r.

 1. Kontrola i analiza realizacji uchwał Zjazdu ZHP.
 2. Kontrola rozliczania dotacji otrzymanych przez GK ZHP.
 3. Kwartalny monitoring sytuacji finansowej GK i podległych jej jednostek (realizacja założeń budżetowych).
 4. Kontrola nadzoru właścicielskiego wobec fundacji i spółek.
 5. Kontrola wydatkowania środków z 1%.
 6. Kontrola wpłat z tyt. składek członkowskich.
 7. Kontrola sytuacji finansowej chorągwi ZHP.
 8. Kontrola bieżąca dokumentacji przesyłanej przez KRCh i współpracy z komisjami.
 9. Kontrola HAZ i HAL
 10. Kontrola centralnych przedsięwzięć programowych.
 11. Monitoring uchwał, decyzji Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP, GK ZHP, Rady Naczelnej ZHP.