rok 2015 – Plan posiedzeń plenarnych CKR ZHP

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014

 

Plan posiedzeń plenarnych CKR na 2015 r.

Lp. Tematyka spotkań Termin
7 posiedzenie plenarne CKR

Zebranie plenarne

 1. Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP na temat bieżącej sytuacji w Związku, o działaniach GK ZHP, podjętych uchwałach i decyzjach.
 2. Informacja Przewodniczącej o bieżącej pracy CKR.
 3. Informacja o działaniach zespołów CKR ZHP.
 4. Przygotowanie spotkania z członkami nowowybranych komisji rewizyjnych chorągwi.
 5. Opiniowanie budżetu GK ZHP na rok 2015.
 6. Zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnych.
 7. Analiza audytu chorągwi i jednostek podległych.
 8. Ocena pracy CKR ZHP w roku 2014.
17-18 stycznia 2015
8 posiedzenie plenarne CKR

Zebranie plenarne

1.       Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP o sytuacji w ZHP, o działaniach GK ZHP, podjętych od poprzedniego posiedzenia plenarnego uchwałach i decyzjach.

2.       Informacja Przewodniczącej o bieżącej pracy CKR ZHP.

3.       Informacja o działaniach zespołów CKR ZHP.

4.       Zatwierdzenie wytycznych do analizy sprawozdań finansowych.

5.      Monitoring pracy KRCh ZHP.

6.       Spotkanie szkoleniowe dla KRCh ZHP.

13-15 marca 2015
9 posiedzenie plenarne CKR

Zebranie plenarne

1.       Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP o sytuacji w ZHP, o działaniach GK ZHP, podjętych od ostatniego posiedzenia plenarnego uchwałach i decyzjach.

2.       Informacja Przewodniczącej o bieżącej pracy CKR ZHP.

3.       Przyjęcie założeń do kontroli HAL 2015.

4.       Informacja zespołu ds. prawnych i nadzoru właścicielskiego wobec fundacji, spółek, sprzedaży nieruchomości w 2014 roku.

5.      Informacja o działaniach zespołów CKR ZHP.

6.       Monitoring pracy KRCh ZHP.

24-25 kwietnia 2015
10 posiedzenie plenarne CKR Zebranie plenarne1.       Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP o sytuacji w ZHP, o działaniach GK ZHP, podjętych od ostatniego posiedzenia plenarnego uchwałach i decyzjach.2.       Informacja Przewodniczącej o bieżącej pracy CKR ZHP.3.       Ocena pracy GK ZHP w roku 2014.4.       Przyjęcie sprawozdania z analizy sprawozdań finansowych, w tym zaleceń i wniosków.

5.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – podział zysku / pokrycie straty za rok 2014.

6.       Podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla członków GK ZHP i przedstawienie jej Radzie Naczelnej ZHP.

7.       Informacja o działaniach zespołów CKR ZHP.

8.      Informacje dotyczące wyników kontroli przeprowadzonych przez KR Chorągwi zgodnie z wytycznymi CKR ZHP.

9.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu GK ZHP.

10.   Monitoring pracy KRCh ZHP.

12-14 czerwca 2015
11 posiedzenie plenarne CKR Zebranie plenarne

 1. Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP o sytuacji w ZHP, o działaniach GK ZHP, podjętych od ostatniego posiedzenia plenarnego uchwałach i decyzjach.
 2. Informacja Przewodniczącej o bieżącej pracy CKR ZHP.
 3. Informacja o działaniach zespołów CKR ZHP.
 4. Przyjęcie wniosków z analizy zbiorczego sprawozdania  finansowego ZHP.
 5. Analiza sprawozdań spółek i fundacji.
 6. Sprawozdania zespołów kontrolnych CKR ZHP.
 7. Monitoring pracy KRCh ZHP.
III kwartał 2015
 12 posiedzenie plenarne CKR Zebranie plenarne

 1. Informacja Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP o sytuacji w ZHP, o działaniach GK ZHP, podjętych od ostatniego posiedzenia plenarnego uchwałach i decyzjach.
 2. Informacja Przewodniczącego o bieżącej pracy CKR.
 3. Sprawozdania zespołów kontrolnych CKR ZHP.
 4. Przyjęcie planu pracy CKR ZHP na rok 2016.
 5. Opiniowanie budżetu GK ZHP na rok 2016.
 6. Przygotowanie do oceny pracy CKR ZHP za rok 2015.
 7. Przygotowanie do oceny pracy KRCh za rok 2015.
IV kwartał 2015