Skład CKR ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XL Zjeździe ZHP w dniu 9 grudnia 2017 r.:

Prezydium:

 • hm. Ludwika Dębicka – przewodnicząca CKR ZHP
 • hm. Krzysztof Osmański – wiceprzewodniczący CKR ZHP (do 16.07.2018 r.)
 • hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca CKR ZHP
 • hm. Marta Bajrakowska-Syrek – sekretarz CKR ZHP
 • hm. Maciej Wlazło – członek prezydium CKR ZHP (od 2.03.2019)

Członkowie:

 • hm Krystyna Chowaniec (od 22.09.2018 r.)
 • hm. Waldemar Dolata
 • hm. Marek Klimowski
 • phm. Robert Kubiczek
 • hm. Paweł Lipiński
 • hm. Andrzej Przybyła
 • hm. Krzysztof Rudziński