Skład CKR ZHP

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zjeździe ZHP w dniu 9 grudnia 2017 r.:

Prezydium:

 • hm. Ludwika Dębicka – przewodnicząca CKR ZHP
 • hm. Krzysztof Osmański – wiceprzewodniczący CKR ZHP (do 16.07.2018 r.)
 • hm. Anna Piekarz – wiceprzewodnicząca CKR ZHP
 • hm. Marta Bajrakowska-Syrek – sekretarz CKR ZHP

Członkowie:

 • hm. Waldemar Dolata
 • hm. Marek Klimowski
 • phm. Robert Kubiczek
 • hm. Paweł Lipiński
 • hm. Andrzej Przybyła
 • hm. Krzysztof Rudziński
 • hm. Maciej Wlazło

 

Centralna Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zjeździe ZHP w dniu 7 grudnia 2013 r.:

 

Prezydium CKR ZHP

hm. Anna Piekarz – Przewodnicząca CKR  – anna.piekarz@ckr.zhp.pl
hm. Ludwika Dębicka – Wiceprzewodnicząca CKR – ludwika.debicka@ckr.zhp.pl
hm. Maciej Wlazło – Wiceprzewodniczący CKR – maciej.wlazlo@ckr.zhp.pl
phm. Przemysław Zawadzki – Sekretarz CKR – przemyslaw.zawadzki@ckr.zhp.pl
phm. Marta Bajrakowska-Syrek – członek prezydium CKR – marta.bajrakowska-syrek@ckr.zhp.pl

Członkowie CKR ZHP

hm. Krystyna Chowaniec – krystyna.chowaniec@ckr.zhp.pl
hm. Waldemar Dolata – waldemar.dolata@ckr.zhp.pl
hm. Wiktor Gruszka – wiktor.gruszka@ckr.zhp.pl
phm. Robert Kubiczek – robert.kubiczek@ckr.zhp.pl
phm. Paweł Lipiński – pawel.lipinski@ckr.zhp.pl
hm. Jan Nowociński – jan.nowocinski@ckr.zhp.pl