Tag: KRCh

rok 2018 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie »

KRCh : ważny termin !

Kontrola akcji zleconych realizowanych przez ZHP w czasie HAL 2016. Kontrola rozliczania dotacji za 2015 r.

KRCh : ważny termin!

„Bądź bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP

KRCh : ważny termin!

Plan pracy komisji na 2016 r.

rok 2016 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 37/XXXVIII/2015   Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie »

KRCh: ważny termin !!!

Mija termin kontroli: – akcji zleconych zrealizowanych przez ZHP w czasie HAL 2015 – rozliczania dotacji za 2014 r.

KRCh: ważny termin !!!

Mija termin: – Oceny rentowności baz za 2014 r. – Kontroli 1% otrzymanego w 2014 r.

KRCh: ważny termin !!!

Mija ważny termin: Ocena pracy Komendy Chorągwi,  jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

KRCh: ważny termin !!!

Mija termin analizy sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi.

Filmowa ankieta na temat działania komisji rewizyjnych.

Ankieta na temat komisji rewizyjnych – materiał wykorzystany podczas szkolenia 13-15.03.2015 r. Ogromne podziękowania dla I Kutnowskiego Szczepu „Innominata” za przygotowanie materiałów. 🙂

Kontynuuj czytanie »