Tag: KRH

rok 2018 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie »

KRH : ważny termin

Kontrola 1% otrzymanego w 2015 r.

KRH: ważny termin!!

Ocena rentowności baz za 2015 r.

KRH: ważny termin!!

„Bądź bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP

KRH: ważny termin!!

Plan pracy komisji na 2016 r.

rok 2016 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 37/XXXVIII/2015   Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie »

KRH: ważny termin !!!

Mija termin zadania: „Kontrola rozliczania dotacji za 2014 r.”

KRH: ważny termin !!!

Mija termin zadania: „Kontrola 1% otrzymanego w 2014 r.”

KRH: ważny termin !!!

Mija termin zadania: Ocena rentowności baz za 2014 r.

Filmowa ankieta na temat działania komisji rewizyjnych.

Ankieta na temat komisji rewizyjnych – materiał wykorzystany podczas szkolenia 13-15.03.2015 r. Ogromne podziękowania dla I Kutnowskiego Szczepu „Innominata” za przygotowanie materiałów. 🙂

Kontynuuj czytanie »