XVI posiedzenie plenarne Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP – 25-26.03.2017 r.

XVI posiedzenie plenarne CKR ZHP – połączone ze spotkaniem z przewodniczącymi komisji rewizyjnych chorągwi.

Materiały dla komisji rewizyjnych chorągwi zostały umieszczone w sekcji „materiały pomocnicze”.

Podjęte uchwały zostały umieszczone w dziale „uchwały CKR ZHP”