Czuwaj !

 Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest naczelnym organem kontrolnym ZHP, odpowiedzialnym przed Zjazdem ZHP. Czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową ZHP pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, przedstawia właściwym władzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski.

Witamy na stronie Centralnej Komisji Rewizyjnej Związku Harcerstwa Polskiego. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące naszej pracy, pracy Komisji Rewizyjnych w chorągwiach, a także materiały niezbędne do działania pionu rewizyjnego w ZHP.

Na wieczną wartę odeszła hm. Danuta Aszyk

W dniu 25 września na wieczną wartę odeszła w wieku 85 lat druhna harcmistrz Danuta ASZYK. W latach 2001-2005 pełniła funkcję Przewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, w latach 2007-2009 Członka Rady Naczelnej ZHP, w latach 2009-2013 Wiceprzewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Czuwaj! Druhno Danusiu! Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP http://elblag.zhp.pl/2021/09/27/na-wieczna-warte-odeszla-hm-danuta-aszyk/

Czytaj więcej

Zmarł hm. Adam Hadław

Brakuje słów bo żegnamy instruktora od wielu lat związanego z CKR i pionem rewizyjnym ZHP, ale przede wszystkim dobrego i uczciwego człowieka, kolegę, przyjaciela. Składamy kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Adamie, będzie nam Ciebie brakowało. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

Czytaj więcej

16.08.2021 g. 19:00: Jak przygotować dokumentację komisji rewizyjnej hufca na zjazd sprawozdawczy? – Dobre praktyki (spotkanie otwarte dla członków komisji rewizyjnych hufców i chorągwi)

§ 49 Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP. Zjazd sprawozdawczy hufca: rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, …

Czytaj więcej

Uchwała nr 90/XL/2021

Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 24 czerwca 2021 roku. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do kontroli wypoczynku organizowanego przez jednostki ZHP w roku 2021

Czytaj więcej