16.08.2021 g. 19:00: Jak przygotować dokumentację komisji rewizyjnej hufca na zjazd sprawozdawczy? – Dobre praktyki (spotkanie otwarte dla członków komisji rewizyjnych hufców i chorągwi)

§ 49

  1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
  2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
    1. rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
    2. rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
    3. podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,

Czuwaj! 

Zbliżają się zjazdy sprawozdawcze hufców, to dobry moment aby wymienić się pomysłami, podyskutować i opracować/zaktualizować wzory dokumentów, które powinny przygotować komisje rewizyjne hufców.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania