Author's posts

Na wieczną wartę odeszła hm. Danuta Aszyk

W dniu 25 września na wieczną wartę odeszła w wieku 85 lat druhna harcmistrz Danuta ASZYK. W latach 2001-2005 pełniła funkcję Przewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, w latach 2007-2009 Członka Rady Naczelnej ZHP, w latach 2009-2013 Wiceprzewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Czuwaj! Druhno Danusiu! Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP http://elblag.zhp.pl/2021/09/27/na-wieczna-warte-odeszla-hm-danuta-aszyk/

Zmarł hm. Adam Hadław

Brakuje słów bo żegnamy instruktora od wielu lat związanego z CKR i pionem rewizyjnym ZHP, ale przede wszystkim dobrego i uczciwego człowieka, kolegę, przyjaciela. Składamy kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Adamie, będzie nam Ciebie brakowało. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP

16.08.2021 g. 19:00: Jak przygotować dokumentację komisji rewizyjnej hufca na zjazd sprawozdawczy? – Dobre praktyki (spotkanie otwarte dla członków komisji rewizyjnych hufców i chorągwi)

§ 49 Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP. Zjazd sprawozdawczy hufca: rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca, …

Kontynuuj czytanie

Uchwała nr 90/XL/2021

Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 24 czerwca 2021 roku. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do kontroli wypoczynku organizowanego przez jednostki ZHP w roku 2021

Stanowisko Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP w sprawie zwołania XLII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP

rok 2021 – Wytyczne dla komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 88/XL/2020 Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców Lp. Temat/ Zadanie KRH do dnia: KRCH do dnia: 1. Plan pracy komisji na 2021 r. 14.02.2021 r. 28.02.2021 r. 2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale 3. …

Kontynuuj czytanie

Zabezpieczone: Uchwały CKR ZHP 2021

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

odszedł hm. Marian Kozioł

Smutna wiadomość nadeszła do nas z Katowic. „Druhny i Druhowie! Z głębokim żalem zawiadamiam, że na wieczną wartę odszedł hm. Marian Kozioł. Wieloletni Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej i Komendant VII Szczepu Harcerskiego im. Szarych Szeregów, a także wielokrotny Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca Katowice. Syn Oswalda Kozioła założyciela pierwszej drużyny harcerskiej na Wełnowcu.Druhny i Druhowie! 1. …

Kontynuuj czytanie

Zabezpieczone: Uchwały CKR ZHP 2020

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

rok 2020 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/XL/2020 Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców Lp. Temat/ Zadanie KRH do dnia: KRCH do dnia: 1. Plan pracy komisji na 2020 r. 14.02.2020 r. 29.02.2020 r. 2. Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji. Do 30-go dnia po kwartale Do 45-go dnia po kwartale 3. …

Kontynuuj czytanie