Na wieczną wartę odeszła hm. Danuta Aszyk

W dniu 25 września na wieczną wartę odeszła w wieku 85 lat druhna harcmistrz Danuta ASZYK.

W latach 2001-2005 pełniła funkcję Przewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, w latach 2007-2009 Członka Rady Naczelnej ZHP, w latach 2009-2013 Wiceprzewodniczącej Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP.

Czuwaj! Druhno Danusiu!

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

http://elblag.zhp.pl/2021/09/27/na-wieczna-warte-odeszla-hm-danuta-aszyk/