rok 2021 – Wytyczne dla komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 88/XL/2020

Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Lp.Temat/ ZadanieKRH do dnia:KRCH do dnia:
1.Plan pracy komisji na 2021 r.14.02.2021 r.28.02.2021 r.
2.Kwartalny monitoring sytuacji  finansowo – gospodarczej oraz pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania dotacji.Do 30-go dnia po kwartaleDo 45-go dnia po kwartale
3.Kontrola wypoczynku organizowanego prze jednostki harcerskie 2021.HAL31.10.2021 r.
4.Ocena rentowności baz za 2020 r.30.07.2021 r.30.06.2021 r.
5.Kontrola 1% otrzymanego w 2020 r.31.08.2021 r.30.09.2021 r.
6.Kontrola rozliczania dotacji za 2020 r.30.09.2021 r.31.10.2021 r.
7.Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi.Nie dotyczy30.09.2021 r.
8.Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.Nie dotyczy30.09.2021 r.