Tag: 2015

CKR : ważny termin

Opracowanie opinii zbiorczej o sprawozdaniach finansowych chorągwi Analiza stanu finansowego fundacji i spółek

KRH : ważny termin

Kontrola rozliczania dotacji za 2015 r.

KRCh : ważny termin

Ocena rentowności baz za 2015 r. Kontrola 1% otrzymanego w 2015 r. Analiza sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi. Ocena pracy Komendy Chorągwi, jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

CKR: ważny termin

Analiza sprawozdań finansowych za 2015 r

KRH: ważny termin!!

Ocena rentowności baz za 2015 r.

XI posiedzenie plenarne CKR ZHP

XI posiedzenie plenarne CKR ZHP

rok 2015 – Plan posiedzeń plenarnych CKR ZHP

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014   Plan posiedzeń plenarnych CKR na 2015 r.

Kontynuuj czytanie

Zabezpieczone: Uchwały CKR ZHP 2015

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Kontynuuj czytanie