Tag: kontrola

Uchwała nr 90/XL/2021

Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 24 czerwca 2021 roku. w sprawie zatwierdzenia dokumentów do kontroli wypoczynku organizowanego przez jednostki ZHP w roku 2021

rok 2018 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

KRCh : ważny termin !

Kontrola akcji zleconych realizowanych przez ZHP w czasie HAL 2016. Kontrola rozliczania dotacji za 2015 r.

KRH : ważny termin

Kontrola 1% otrzymanego w 2015 r.

KRCh : ważny termin!

„Bądź bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP

KRH: ważny termin!!

„Bądź bezpieczny” – kontrola jednostek podstawowych ZHP

rok 2016 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 37/XXXVIII/2015   Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie

rok 2015 – Plan kontroli CKR ZHP

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014   Plan kontroli CKR ZHP na 2015 r.

Kontynuuj czytanie