Tag: sprawozdanie finansowe

CKR : ważny termin

Opracowanie opinii zbiorczej o sprawozdaniach finansowych chorągwi Analiza stanu finansowego fundacji i spółek

Odbyło się XIV Plenarne posiedzenie CKR ZHP

W dniach 11-12.06.2016 w Warszawie odbyło się XIV Plenarne posiedzenie CKR ZHP.

Kontynuuj czytanie

XIV posiedzenie plenarne CKR ZHP

XIV posiedzenie plenarne CKR ZHP

CKR: ważny termin

Analiza sprawozdań finansowych za 2015 r

rok 2016 – Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 37/XXXVIII/2015   Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych Chorągwi i Hufców

Kontynuuj czytanie

KRCh: ważny termin !!!

Mija ważny termin: Ocena pracy Komendy Chorągwi,  jej poszczególnych członków. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty.

CKR: GK ZHP- analiza sprawozdania finansowego

Analiza sprawozdania finansowego GK ZHP oraz ZHP (GK + jednostki podległe). Analiza stanu finansowego fundacji i spółek.

CKR: analiza sprawozdań finansowych

Analiza sprawozdań finansowych:  SZAiL, Muzeum Harcerstwa, OSW Perkoz

KRCh: ważny termin !!!

Mija termin analizy sprawozdań finansowych chorągwi i jednostek samobilansujących w chorągwi.

rok 2015 – Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 22/XXXVIII/2014  Harmonogram prac CKR ZHP nad analizą sprawozdań finansowych za 2014 r.

Kontynuuj czytanie